Thông tin mới về sách giáo khoa

CẬP NHẬT Thứ hai, 23/11/2020 18:37

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Lầy như nước Pháp, đem cả bộ truyện One Piece vào giảng dạy trong sách giáo khoa Lầy như nước Pháp, đem cả bộ truyện One Piece vào giảng dạy trong sách giáo khoa 23/11/2020 18:37

Có ai mà ngờ được có ngày One Piece lại xuất hiện sách giáo khoa nước Pháp ở bộ môn khoa học và công nghệ cơ chứ

Tin mới