Thông tin mới về review phim

CẬP NHẬT Thứ hai, 28/06/2021 10:44

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Đăng video tóm tắt dán mác "review phim" lên YouTube, 3 người bị bắt Đăng video tóm tắt dán mác "review phim" lên YouTube, 3 người bị bắt 28/06/2021 10:44

Tổng thiệt hại ước tính từ việc đăng tóm tắt phim trái phép này lên đến 96 tỷ yên, tương đương gần 20 nghìn tỷ VND.

Tin mới