Thông tin mới về RAM

CẬP NHẬT Thứ sáu, 19/02/2021 19:31

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
2 nhà máy Samsung tạm ngừng hoạt động vì… thiếu điện, RAM và SSD có nguy cơ tăng giá 2 nhà máy Samsung tạm ngừng hoạt động vì… thiếu điện, RAM và SSD có nguy cơ tăng giá 19/02/2021 19:31

Samsung buộc phải tạm ngừng 2 nhà máy vì bang Texas… thiếu điện, nguy cơ giá RAM và SSD lại bị đẩy lên cao.

Tin mới