Thông tin mới về Queen

CẬP NHẬT Thứ tư, 24/06/2020 16:28

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: 5 xung đột nội bộ nghiêm trọng đang diễn ra trong băng hải tặc Bách Thú One Piece: 5 xung đột nội bộ nghiêm trọng đang diễn ra trong băng hải tặc Bách Thú 24/06/2020 16:28

Trong băng Bách Thú, nhóm Tobi Roppo và All Star dường như rất ghét nhau.

Tin mới