Thông tin mới về quân sự

CẬP NHẬT Thứ năm, 17/12/2020 10:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
5 nhân vật thần cơ diệu toán khiến Tư Mã Ý phải ‘khiếp sợ’, Khổng Minh chỉ đứng ở vị trí thứ 3 5 nhân vật thần cơ diệu toán khiến Tư Mã Ý phải ‘khiếp sợ’, Khổng Minh chỉ đứng ở vị trí thứ 3 17/12/2020 10:59

"Núi cao còn có núi cao hơn", người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn. Mặc dù Tư Mã Ý có thể xem là kẻ chiến thắng cuối cùng nhưng lúc sinh thời không khỏi phải kiêng dè 5 nhân vật này.

Tin mới