Thông tin mới về PS 3

CẬP NHẬT Thứ sáu, 18/05/2018 10:18

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Nếu được chơi thử GTA V, có lẽ các nhà vật lý học lỗi lạc nhất cũng chỉ biết "khóc" mà thôi Nếu được chơi thử GTA V, có lẽ các nhà vật lý học lỗi lạc nhất cũng chỉ biết "khóc" mà thôi 13/04/2017 12:27

Với thế giới trong GTA, không gì là không thể xảy ra.

Tin mới