Thông tin mới về phòng thủ

CẬP NHẬT Thứ sáu, 01/05/2020 15:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P2) 10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P2) 01/05/2020 15:30

Trong thế giới nhẫn giả các nhẫn thuật không chỉ có khả năng tấn công mà cũng có khả năng phòng ngự nữa.

Tin mới