Thông tin mới về phát triển game

CẬP NHẬT Thứ hai, 22/05/2023 13:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Liệu đã đến lúc nên bỏ "chế độ dễ" ra khỏi các trò chơi? Liệu đã đến lúc nên bỏ "chế độ dễ" ra khỏi các trò chơi? 05/04/2019 16:09

Nếu một ngày game không còn chế độ dễ nữa, thử hỏi những game thủ như Dũng CT biết phải làm sao?

Tin mới