Bạn đã có tuổi thơ đẹp nếu biết hết tất cả những máy chơi game này

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/02/2016 03:16 PM

 
  thích

Lần lượt là máy trò chơi nước, máy nuôi thú ảo, máy điện tử 4 nút SNES rồi đến những máy cao cấp hơn như PS1...

Có lẽ, đối với bất kỳ ai trong chúng ta trong thế hệ 8-9x, cũng đều có một tuổi thơ gắn liền với những món đồ chơi, trò chơi điện tử dưới đây.

Lần lượt là máy trò chơi nước, máy nuôi thú ảo, máy điện tử 4 nút SNES rồi đến những máy cao cấp hơn như PS1...


Máy Gameboy đời đầu

Máy Gameboy đời đầu


Máy nuôi thú (gà) ảo

Máy nuôi thú (gà) ảo


Máy điện tử 4 nút SNES

Máy điện tử 4 nút SNES


Băng điện tử 4 nút SNES

Băng điện tử 4 nút SNES


Băng điện tử SNES với hàng trăm trò

Băng điện tử SNES với hàng trăm trò


Game bắn súng huyền thoại Half-Life

Game bắn súng huyền thoại Half-Life


Máy điện tử Sega

Máy điện tử Sega


Máy chơi game thùng

Máy chơi game thùng


Trò chơi Biệt Kích Lùn huyền thoại

Trò chơi Biệt Kích Lùn huyền thoại


Và tất nhiên là cả Tam Quốc Chí

Và tất nhiên là cả Tam Quốc Chí