[PBE 9.5 lần 6] Riot tăng sức mạnh cho Gangplank và Graves, Phong Thần Kiếm tiếp tục được ưu ái

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 28/02/2019 07:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 9.5 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Ezreal

Phát Bắn Thần Bí (Q) 

- Giảm thời gian hồi chiêu khi bắn trúng kẻ địch hoàn lại từ 1.25 giây thành 1.5 giây

Tinh Hoa Tuôn Chảy (W) 

- Sát thương khi kích hoạt hoàn lại từ 70/120/170/220/270 thành 80/135/190/245/300

Gangplank

Thùng Thuốc Súng (E)

- Sát thương tăng thêm đối với tướng tăng từ 60/90/120/150/180 lên 80/105/130/155/180

[PBE 9.5 lần 6] Riot tăng sức mạnh cho Gangplank và Graves, Phong Thần Kiếm tiếp tục được ưu ái - Ảnh 1.

Mưa Đại Bác (R)

- Sát thương mỗi đợt oanh tạc tăng từ 35/60/85 lên 40/70/100

[PBE 9.5 lần 6] Riot tăng sức mạnh cho Gangplank và Graves, Phong Thần Kiếm tiếp tục được ưu ái - Ảnh 2.

Graves

- SMCK cơ bản tăng từ 63 lên 66

LeBlanc

- Máu tăng thêm theo cấp tăng từ 87 lên 92

Teemo

Chỉ số cơ bản

- SMCK cơ bản giảm từ 54 lên 51 

- Tốc độ đánh tăng theo cấp giảm từ 3.38 còn 2

Phi Tiêu Mù (Q)

- Sát thương cơ bản giảm từ 80/115/150/185/220 còn 70/105/140/175/210 

- Tỷ lệ SMPT giảm: 0.8 ⇒ 0.6 

- Cơ chế mới: Kẻ địch trúng phi tiêu sẽ bị tính là dính hiệu ứng độc

[PBE 9.5 lần 6] Riot tăng sức mạnh cho Gangplank và Graves, Phong Thần Kiếm tiếp tục được ưu ái - Ảnh 3.

Du Kích Chiến Tranh (E)

[Cơ chế mới] 

- 1 giây sau khi kích hoạt, Teemo tiến vào trạng thái tàng hình trong vòng 3-5 giây. Trong lúc tàng hình, Tốc độ di chuyển của Teemo sẽ bị làm chậm đi 25/22.5/20/17.5/15% nếu không đứng trong bụi, sau khi hiện hình, Teemo sẽ được tăng 20/30/40/50/60% trong 3 giây. 

- Teemo đứng yên hoặc ở trong bụi thì sẽ tàng hình vĩnh viễn và có thể dịch chuyển 1 khoảng cách ngắn ra khỏi bụi mà vẫn giữ tàng hình. Nhưng nếu dính sát thương thì sẽ bị lộ. 

- Khi đang tàng hình, Teemo sẽ được tăng tầm nhìn thêm 25% 

- Đứng trong bụi khi Chiến Tranh Du Kích (E) đang hồi sẽ giúp giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng này.

[PBE 9.5 lần 6] Riot tăng sức mạnh cho Gangplank và Graves, Phong Thần Kiếm tiếp tục được ưu ái - Ảnh 4.

Zoe

Bong Bóng Ngủ (E) 

- Thời gian hồi chiêu hoàn lại từ 18/17/16/15/14 thành 16/15/14/13/12

Phong Thần Kiếm

Tốc độ đánh tăng từ 25% lên 30%

[PBE 9.5 lần 6] Riot tăng sức mạnh cho Gangplank và Graves, Phong Thần Kiếm tiếp tục được ưu ái - Ảnh 5.