[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 26/02/2019 08:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 9.5 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

TINH CHỈNH ẢNH NỀN TRANG PHỤC

Kayle

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 1.

Morgana

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 2.

Kayle Chiến Thần

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 3.

Morgana Lưu Đày

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 4.

Kayle Lộ Diện

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 5.

TINH CHỈNH TRANG PHỤC

Kayle cấp 11

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 6.

Kayle Bạc

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 7.
[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 8.

Morgana Lưu Đày

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 9.
[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 10.
[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 11.
[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 12.
[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 13.

Morgana Gai Đen

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 14.
[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 15.
[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 16.
[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 17.
[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 18.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Akali

Chỉ số cơ bản

- Máu cơ bản tăng: 550 ⇒ 570 

- Máu tăng theo cấp tăng: 85 ⇒ 95 

- Chỉ số hồi máu mỗi 5 giây tăng: 6 ⇒ 8 

- Chỉ số hồi máu mỗi 5 giây tăng theo cấp tăng: 0.5 ⇒ 0.8

Dấu Ấn Sát Thủ (Nội Tại)

- Thời gian tăng tốc độ di chuyển ra rìa vòng năng lượng tăng: 1.25 giây ⇒ 2 giây 

- Thời gian tăng tốc độ di chuyển về phía kẻ địch ra rìa vòng năng lượng tăng: 1.25 giây ⇒ 2 giây

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 19.

Phi Đao Năm Cánh (Q)  

- Sát thương tăng thêm đối với lính khi đạt cấp tối đa tăng: 133% ⇒ 150%

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 20.

Bom Khói (W)  

- Thay đổi cơ chế:  Khi nấp trong bom khói, Akali giờ chỉ lộ diện nếu đi vào tầm tấn công của trụ 

- Akali giờ chỉ cần hiện hình rồi tàng hình 1 lần để tăng thời gian tồn tại của Bom Khói thêm 3 giây (tối đa vẫn là 8 giây)

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 21.

Phóng Phi Tiêu (E)

- Sát thương khi kích hoạt lần 1 tăng: 60/90/120/150/180 ⇒ 80/115/150/185/220 

- Sát thương khi kích hoạt lần 2 giảm: 60/90/120/150/180 ⇒ 50/80/110/140/170

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 22.

Sát Chiêu Hoàn Hảo (R)  

- Thời gian hồi chiêu giảm: 120/100/80 ⇒ 100/90/80

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 23.

Kayle

Chỉ số cơ bản

- Chỉ số hồi máu mỗi 5 giây giảm: 7 ⇒ 6 

- Chỉ số hồi máu mỗi 5 giây tăng theo cấp giảm: 0.6 ⇒ 0.5

Vi

Cú Đấm Bùng Nổ (Q)

Sát thương tối đa tăng: [20/60/100/140/180 (+140% Tổng SMCK)] ⇒ [110/160/210/260/310 (+140% Tổng SMCK)]

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 24.

Khiên Cổ Vật

Số máu hồi: 15 (+ 2% máu đã mất) ⇒ [5-30] máu dựa theo số máu đã mất

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 25.

Vòng Tay Targon

Số máu hồi: 40 (+ 2% máu đã mất) ⇒ [10-60] máu dựa theo số máu đã mất

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 26.

Di Vật Thượng Nhân

Số máu hồi: 50 (+ 2% máu đã mất) ⇒ [15-90 ] máu dựa theo số máu đã mất

[PBE 9.5 lần 4] Akali tiếp tục được buff khả năng hồi máu, giảm sức mạnh dòng Khiên Cổ Vật - Ảnh 27.