[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 30/01/2019 06:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 9.3 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Akali

Chỉ Số Cơ Bản

- Chỉ số hồi máu cơ bản tăng: 0.7 ⇒ 1.2

Cassiopeia

Chướng Khí (W)

- Năng Lượng tiêu hao tăng: 70 ở mọi cấp ⇒ 70/80/90/100/110 

- Sát thương mỗi giây giảm: 20/30/40/50/60 ⇒ 20/25/30/35/40

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 1.

Ezreal

Dịch Chuyển Cổ Học (E)

- Sát thương giảm: 80/130/180/230/280 ⇒ 80/120/160/200/240

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 2.

Cung Ánh Sáng (R)

- Sát thương giảm: 350/500/650 ⇒ 300/450/600 

- Tỷ Lệ SMCK giảm: 100% ⇒ 80% 

- Tỷ Lệ SMPT giảm: 90% ⇒ 100%

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 3.

Irelia

Ý Chí Ionia (Nội tại)

- Sát thương phép tăng thêm với đòn đánh thường tăng: [15/40/65 ở cấp 1/7/13] ⇒ [15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48/51/54/57/60/63/66]

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 4.

Đâm Kiếm (Q)

- Sát thương tăng thêm đối với lính tăng: 45/60/75/90/105 ⇒ 55/75/95/115/135

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 5.

Lissandra

Mảnh Băng (Q)

- Năng Lượng tiêu hao tăng: 60/63/66/69/72 ⇒ 60/65/70/75/80

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 6.

Con Đường Băng Giá (E)

- Sát thương giảm: 70/115/160/205/250 ⇒ 70/105/140/175/210

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 7.

Lucian

Tia Sáng Rực Cháy (W)

- Năng Lượng tiêu hao tăng: 50 mọi cấp ⇒ 70 mọi cấp 

- Sát thương giảm: 85/125/165/205/245 ⇒ 75/115/155/195/235

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 8.

Sion

Cú Nện Tàn Khốc (Q)

- Sát thương tối thiểu giảm: 30/50/70/90/110 ⇒ 20/40/60/80/100 

- Sát thương tối đa giảm: 90/150/210/270/330 ⇒ 60/120/180/240/300  

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 9.

Lò Luyện Linh Hồn (W)

- Thời Gian Hồi Chiêu tăng: 11 mọi cấp ⇒ 15/14/13/12/11

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 10.

Sylas

Chỉ Số Cơ Bản

- SMCK tăng từ 55.04 lên 58

- Kháng Phép theo cấp tăng từ 0.5/cấp lên 1.25/cấp

Trốn / Bắt (E)

- Sát thương tăng từ 50/65/80/95/110 lên 70/85/100/115/130

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 11.

Zyra

Sát thương của cây giảm: [24 – 109 theo cấp] ⇒ [20 – 100 theo cấp]

Vô Cực Kiếm

SMCK  tăng: 75 ⇒ 80

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 12.

Cuồng Cung Runaan

Tốc độ di chuyển tăng thêm tăng: 5% ⇒ 7%

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 13.

Phong Thần Kiếm

Giá tăng: 2900 ⇒ 3100 

Giá hợp thành tăng: 650 ⇒ 850

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 14.

Bước Chân Màu Nhiệm

Thời gian có giày tăng: 10 phút ⇒ 12 phút

[PBE 9.3 lần 4] Nghe lời game thủ, Riot tăng sức mạnh cho Sylas, nerf loạt tướng hot như Lucian, Lissandra và Sion - Ảnh 15.