[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 24/01/2019 06:55 PM

 
  thích

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 9.3 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Camille

E – Bắn dây móc

- Loại bỏ khả năng làm choáng lính và quái rừng

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 1.

Irelia

W – Vũ Điệu Thách Thức

- Tỷ lệ giảm sát thương tăng: 40% ⇒ 50% 

- Thay đổi hiệu ứng: Chỉ giảm sát thương vật lý

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 2.

Vi

Nội tại – Giáp Chống Chất Nổ

- Thời gian hồi chiêu tăng: [8-12] ⇒ [12] 

- Lượng giáp ảo tăng: [10% máu tối đa] ⇒ [15% máu tối đa] 

- Hiệu ứng mới: Mỗi khi kích hoạt Cú Đấm Phá Giáp thì sẽ 3 giây giảm thời gian hồi của nội tại

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 3.

Q – Cú Đấm Bùng Nổ

- Sát thương giảm:  [110/160/210/260/310 (+160% SMCK cộng thêm)] ⇒ [20/60/100/140/180 (+140% SMCK)] 

- Loại bỏ: Giảm sát thương đối với quái và lính

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 4.

W – Cú Đấm Phá Giáp

- Tốc độ đánh tăng: 30/35/40/45/50% ⇒ 20/30/40/50/60%

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 5.

E – Cú Đấm Xuyên Thấu

- Đòn đánh thường sau khi sử dụng Cú Đấm Xuyên Thấu (E) sẽ mượt và theo đúng tốc độ đánh hơn 

- Tỷ lệ SMCK cộng thêm giảm:  [115% tổng SMCK] ⇒ [110% tổng SMCK] 

- Tỷ lệ SMPT cộng thêm tăng: 70% ⇒ 90% 

- Hiệu ứng mới: Đòn đánh lan sẽ có thể chí mạng

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 6.

R – Tả Xung Hữu Đột

- Sát thương tăng: [150/300/450 (+140% SMCK tăng thêm)] ⇒ [150/325/500 (+110% SMCK tăng thêm)] 

- Loại bỏ: Kẻ địch chắn đường bay của Vi cũng chịu sát thương từ chiêu cuối nhưng được giảm sát thương 

- Thời gian kẻ địch chắn đường bị hất văng tăng: 0.25 giây ⇒ 0.75 giây 

- Khoảng cách kẻ địch chắn đường bị hất văng tăng: 250 ⇒ 400

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 7.