[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 11/12/2018 11:30 AM

 
  thích
Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Garena NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 8.24 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

Ashe

Tán Xạ Tiễn - W

- Mô tả kỹ năng W của Ashe bị sai, và nó không hề cộng dồn điểm Chú Tâm khi trúng tướng địch

Ưng Tiễn - E

- [MỚI] "Giờ Ưng Tiễn cho Ashe điểm hỗ trợ khi phát hiện tầm nhìn của tướng địch - nhưng chỉ khi tướng địch đang không bị nhìn thấy"

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 1.

Jinx

Giật Bắn! - W

- [MỚI] Giờ chú thích "Thời gian niệm của Giật Bắn! giảm khi Jinx tăng tốc độ đánh"

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 2.

Sejuani

Chỉ số cơ bản

- Máu mỗi cấp tăng từ 88 lên 105

- Giáp mỗi cấp tăng từ 3 lên 4,25

- Kháng Phép cơ bản tăng từ 27.1 lên 32.1

- Kháng Phép mỗi cấp tăng từ 0,75 lên 1,25

Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc - Nội Tại

- Thời gian giáp băng tồn tại tăng từ 2 lên 3 giây

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 3.

Đột Kích Băng Giá - Q

- Sát thương tăng từ 60/90/120/150/180 lên 80/120/160/200/240

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 4.

Mùa Đông Thịnh Nộ - W

- Sát thương lần 2 tăng từ 30/65/100/135/170 lên 30/70/110/150/190

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 5.

Băng Giá Vĩnh Cửu - E

- Thời gian làm choáng giảm từ 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 xuống 1 ở tất cả các cấp

- Sát thương tăng từ 20/1/50/65/80 lên 40/80/120/160/200

- Phạm vi kích hoạt giảm từ 750 còn 560

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 6.

Sivir

Gươm Boomerang - Q

- Hiện chú thích "Giảm sát thương cho từng mục tiêu sau không phải là tướng"

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 7.

Nảy Bật  - W

- Sát thương nảy tăng từ 50/55/60/65/70% lên 55/60/65/70/75%

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 8.

Săn Đuổi! - R

- Tốc độ tấn công nội tại thay đổi từ 30/45/60% thành 45% ở tất cả các cấp

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 9.

Tristana

Bọc Thuốc Súng - E

- Hoàn lại thời gian hồi chiêu từ 12/11/10/9/8 lên 16 / 15,5 / 15 / 14,5 / 14

Xayah

Triệu Hồi Lông Vũ - E

- Sát thương tăng từ 55/65/75/85/95 lên 60/75/90/105/120

- Sát thương không còn tăng theo phần trăm chí mạng

- Tỷ lệ SMCK tăng từ 60% lên 75%

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 10.

Mưa Kiếm (Ngọc Siêu Cấp nhánh Áp Đảo)

- Tốc độ đánh giảm từ 125% còn 110% (So với bản chính thức là từ [75% - 125%] thành [110%])

- Chú thích được sửa lại:

"Tăng 110% tốc độ đánh khi tấn công tướng địch trong tối đa 3 đòn đánh

Hiệu ứng này sẽ kết thúc trong không quá 2 giây kể từ khi kích hoạt

Thời gian hồi chiêu: 4 giây ngoài giao tranh

Reset đòn đánh tăng giới hạn đòn đánh thêm 1

Cho phép bạn tạm thời vượt quá giới hạn tốc độ đánh"

[PBE 9.1 lần 3] Riot bắt tay chỉnh sửa Xạ Thủ, Trụ được buff vì quá yếu sau khi mất Khiên - Ảnh 11.

Trụ Ngoài

- Giáp và Kháng Phép của Trụ sau khi Khiên Trụ vỡ tăng từ 0 lên 40

Vàng Thưởng

- Cũ: Vàng phá trụ và trụ đầu được chia cho các tướng gần đó

- Mới: Vàng phá trụ và trụ đầu được chia cho các tướng gần đó và tướng hỗ trợ phá trụ gần đó