[PBE 8.22 lần 7] Akali và Mắt Kiểm Soát bị Riot giảm sức mạnh, ý định đưa Maokai trở lại

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 01/11/2018 11:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 8.22 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

ẢNH NỀN MỚI

LeBlanc Siêu Máy Tính

[PBE 8.22 lần 7] Akali và Mắt Kiểm Soát bị Riot giảm sức mạnh, ý định đưa Maokai trở lại  - Ảnh 1.

Nami Siêu Máy Tính

[PBE 8.22 lần 7] Akali và Mắt Kiểm Soát bị Riot giảm sức mạnh, ý định đưa Maokai trở lại  - Ảnh 2.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Akali

Bom Khói - W

- Thời gian hồi chiêu tăng từ 17/15.5/14/12.5/11 lên 21/18.5/16/13.5/11

[PBE 8.22 lần 7] Akali và Mắt Kiểm Soát bị Riot giảm sức mạnh, ý định đưa Maokai trở lại  - Ảnh 3.

Sát Chiêu Hoàn Hảo - R

- Sát thương thay đổi từ 100/150/200 thành 85/150/215

[PBE 8.22 lần 7] Akali và Mắt Kiểm Soát bị Riot giảm sức mạnh, ý định đưa Maokai trở lại  - Ảnh 4.

Maokai

Ném Chồi Non - E

- Sát thương theo % máu tối đa của mục tiêu thay đổi từ 6/6.5/7/7.5/8%  thành 7/7.25/7.5/7.75/8%

[PBE 8.22 lần 7] Akali và Mắt Kiểm Soát bị Riot giảm sức mạnh, ý định đưa Maokai trở lại  - Ảnh 5.

Pyke

Lặn Mất Tăm - W

- Tốc độ di chuyển thay đổi từ [30% (+2% mỗi điểm Sát Lực)] thành [40% (+1.5% mỗi điểm Sát Lực)]

- So với bản chính thức: từ [60/65/70/75/80% (+4% mỗi 100 SMCK cộng thêm)] thành [40% (+1.5% mỗi điểm Sát Lực)]

[PBE 8.22 lần 7] Akali và Mắt Kiểm Soát bị Riot giảm sức mạnh, ý định đưa Maokai trở lại  - Ảnh 6.

Mắt Kiểm Soát

- Lượng Mắt Kiểm Soát có thể mang theo ở phần trang bị giảm từ 3 còn 2

[PBE 8.22 lần 7] Akali và Mắt Kiểm Soát bị Riot giảm sức mạnh, ý định đưa Maokai trở lại  - Ảnh 7.

Thu Thập Hắc Ám (Ngọc siêu cấp nhánh Áp Đảo)

Sát thương mỗi cộng dồn linh hồn hắc ám giảm từ 10 còn 6

Sát thương giảm từ [20-80] còn [20-60]

[Chú thích đầy đủ]

"Tấn công một tướng địch dưới 50% máu sẽ gây sát thương thích ứng và thu thập linh hồn của chúng, vĩnh viễn tăng sát thương của Thu Thập Hắc Ám lên 6.

Sát thương của Thu Thập Hắc Ám: 20-60 (theo cấp) (+6 sát thương mỗi linh hồn) (+25% SMCK cộng thêm) (+15% SMPT)

Thời gian hồi chiêu: 45 giây (hồi chiêu khi hạ gục mục tiêu)"

[PBE 8.22 lần 7] Akali và Mắt Kiểm Soát bị Riot giảm sức mạnh, ý định đưa Maokai trở lại  - Ảnh 8.