[PBE 8.22 lần 6] Viktor bị giảm sức mạnh khi lên Tank, tướng hot LeBlanc bị Riot cho 'ăn búa'

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 31/10/2018 10:35 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 8.22 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

LeBlanc

Biến Ảnh - W

- Sát thương giảm từ 85/125/165/205/245 còn 75/115/155/195/235

[PBE 8.22 lần 6] Viktor bị giảm sức mạnh khi lên Tank, tướng hot LeBlanc bị Riot cho ăn búa - Ảnh 1.

Nunu & Willump

Chỉ số cơ bản

- SMCK cơ bản tăng từ 57 lên 61

Nuốt Chửng - Q

- Máu hồi lại dựa theo % máu cộng thêm tăng từ 5% lên 8%

[PBE 8.22 lần 6] Viktor bị giảm sức mạnh khi lên Tank, tướng hot LeBlanc bị Riot cho ăn búa - Ảnh 2.

Trundle

Nhai Nuốt - Q

- Sát thương cộng thêm tăng từ 20/30/40/50/60 lên 20/35/50/65/80

- Tỷ lệ SMCK tăng từ [0/10/20/30/40%] lên [10/20/30/40/50%]

[PBE 8.22 lần 6] Viktor bị giảm sức mạnh khi lên Tank, tướng hot LeBlanc bị Riot cho ăn búa - Ảnh 3.

Viktor

Chuyển Hóa Năng Lượng - Q

- Sát thương đòn đánh sau giảm từ 20/50/80/110/140 còn 20/45/70/95/120

- Tỷ lệ SMPT ở đòn đánh sau tăng từ 50% lên 55%

[PBE 8.22 lần 6] Viktor bị giảm sức mạnh khi lên Tank, tướng hot LeBlanc bị Riot cho ăn búa - Ảnh 4.

Bão Điện Từ - R

- Sát thương mỗi phát giật giảm từ 150/250/350 còn 130/210/290

- Tỷ lệ SMPT mỗi phát giật tăng từ 70% lên 85%

[PBE 8.22 lần 6] Viktor bị giảm sức mạnh khi lên Tank, tướng hot LeBlanc bị Riot cho ăn búa - Ảnh 5.

Vòng Tay Targon

Nội tại - Chiến Lợi Phẩm: Sát thương thay đổi từ  [200 (+20 mỗi cấp)] còn [200 (+15 mỗi cấp)]

(So với bản chính thức: từ [200 (+10 mỗi cấp)] lên [200 (+15 mỗi cấp)]

[PBE 8.22 lần 6] Viktor bị giảm sức mạnh khi lên Tank, tướng hot LeBlanc bị Riot cho ăn búa - Ảnh 6.

Dị Vật Thượng Nhân

Nội tại - Chiến Lợi Phẩm: Sát thương thay đổi từ  [200 (+40 mỗi cấp)] còn [200 (+30 mỗi cấp)]

(So với bản chính thức: từ [200 (+20 mỗi cấp)] lên [200 (+30 mỗi cấp)]

[PBE 8.22 lần 6] Viktor bị giảm sức mạnh khi lên Tank, tướng hot LeBlanc bị Riot cho ăn búa - Ảnh 7.

Thu Thập Hắc Ám (Ngọc siêu cấp nhánh Áp Đảo)

Sát thương mỗi cộng dồn linh hồn hắc ám tăng từ 6 lên 10

Sát thương giảm từ  [50 - 140] còn [20 - 80] 

Chú thích đầy đủ:

"Tấn công một tướng địch dưới 50% máu sẽ gây sát thương thích ứng và thu thập linh hồn của chúng, vĩnh viễn tăng sát thương của Thu Thập Hắc Ám lên 10

Sát thương của Thu Thập Hắc Ám: 20-80 (theo cấp) (+10 sát thương mỗi linh hồn)(+25% SMCK cộng thêm)(+15% SMPT)

Thời gian hồi chiêu: 45 giây (hồi chiêu khi hạ gục mục tiêu)"

[PBE 8.22 lần 6] Viktor bị giảm sức mạnh khi lên Tank, tướng hot LeBlanc bị Riot cho ăn búa - Ảnh 8.