[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 24/07/2018 11:00 AM

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 8.15 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

BIỂU TƯỢNG ANH HÙNG MỚI

Biểu tượng Zoe Tiệc Bể Bơi đã được cập nhật trên máy chủ PBE hôm nay.

[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại - Ảnh 1.

CẬP NHẬT KHÁC

Vật phẩm sắp ra mắt trogn sự kiện Tiệc Bể Bơi 2018 đã được thêm vào:

[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại - Ảnh 2.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

Akali

Phi Đao Năm Cánh (Q)

- Ở cấp tối đa, sát thương gây thêm lên lính và quái thay đổi từ [(+65% tổng SMCK) (+25% SMPT)] thành [gây 133% sát thương]

[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại - Ảnh 3.

Huyết Kiếm

SMCK hoàn lại từ 65 lên 80

Tổng giá hoàn lại từ 3300 lên 3500

Giá hợp thành hoàn lại từ 750 lên 950

Vô Cực Kiếm

SMCK giảm từ 80 còn 70

[MỚI] Nội tại DUY NHẤT giờ ghi chú thêm "đối với lính và quái, đòn đánh chí mạng gây thêm 50% sát thương"

[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại - Ảnh 4.

Hỏa Cực Kiếm (nâng cấp từ Ornn)

SMCK giảm từ 110 còn 100

[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại - Ảnh 5.

Ma Vũ Song Kiếm

% chí mạng hoàn lại từ 25% lên 30%

[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại - Ảnh 6.

Cuồng Cung Runaan

% chí mạng hoàn lại từ 25% lên 30%

[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại - Ảnh 7.

Đại Bác Liên Thanh

% chí mạng hoàn lại từ 25% lên 30%

[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại - Ảnh 8.

Phong Thần Kiếm

Tổng giá tăng từ 2700 lên 2800 (So với bản chính thức: 3200 còn 2800)

Giá hợp thành tăng từ 400 lên 500 (So với bản chính thức: 300 lên 500)

SMCK tăng từ 60 lên 65 (So với bản chính thức: 75 còn 65)

Nội tại DUY NHẤT hoàn lại từ [1% sát thương mỗi 0.625% chí mạng] thành [1% sát thương mỗi 0.75% chí mạng]

[PBE 8.15 lần 5] Vô Cực Kiếm có thêm nội tại mới, đồ chí mạng và tốc độ đánh được tăng sức mạnh trở lại - Ảnh 9.