Thông tin mới về One Piece chap 1011

CẬP NHẬT Thứ năm, 29/04/2021 23:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Cảm động trước việc đứng ra bảo vệ trẻ em của Nami, Big Mom có thể tặng Zeus cho hoa tiêu băng Mũ Rơm? One Piece: Cảm động trước việc đứng ra bảo vệ trẻ em của Nami, Big Mom có thể tặng Zeus cho hoa tiêu băng Mũ Rơm? 29/04/2021 23:59

Nếu điều này diễn ra thì Nami sẽ có thêm một nguồn sức mạnh mới rất phù hợp với năng lực của hoa tiêu băng Mũ Rơm.

Tin mới