Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/05/2022 05:35 PM

 
  thích

"Nghệ nhân" nào cũng nghĩ mình trình độ cao lắm cho đến khi sản phẩm trở thành thế này đây...

1. Trông cái rào bên trên có trêu không cơ chứ.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 1.

2. Chả hiểu sao lại quái quái kiểu này nữa. 

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 2.

3. Lối đi cũng đẹp mà điểm kết trông có nản không. 

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 3.

4. Tác phẩm nghệ thuật trông khó đỡ quá

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 4.

5. Thế này thì ai đi?

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 5.

6. Cửa với chả nẻo

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 6.

7. Lừa ai đấy bạn.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 7.

8. Lú thì thôi rồi.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 8.

9. Xin chào người ở trong!

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 9.

10. Này mà chưa ai ngã thì tôi đi đầu xuống đất.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 10.

11. Đố biết đi vào kiểu gì. 

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 11.

12. Thế này thì chị em nào dám ngồi?

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 12.

13. Đừng hỏi vì sao, tôi cũng không biết đâu.

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 13.

 14. Có thể mọi người không biết, nhưng nó là đường ống nước đấy!

Những ý tưởng kiến trúc trông đau mắt thật sự, nhìn cái chỉ muốn đập hết xây lại - Ảnh 14.


https://kenh14.vn/15-pha-thiet-ke-cong-trinh-cong-cong-di-thang-vao-long-dat-nhin-xong-chi-muon-dap-het-xay-lai-20220218152004902.chn