Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/02/2022 07:14 PM

Xem những tác phẩm này có khác gì là tấu hài đâu, đến là khổ.


1. Chắc là tàu ở đây không cần chạy đường ray ở đâu nhỉ.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 1.

2. Chắc đi đến trường ma học thuật là phải qua đây rồi.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 2.

3. Có lẽ ở đây có một ý nghĩa gì đó.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 3.

4. Nấc thang xuống địa ngục?

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 4.

5. Nhà vệ sinh kiểu ba chấm đây mà.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 5.

6. Tượng này chắc là để tấu hài quá.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 6.

7. Hướng dẫn kiểu này thì nhờ trẻ con cũng được

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 7.

8. Cầu thang này mà chưa có ai ngã thì tôi cũng bó tay.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 8.

9. Làm với ăn thế đấy, chán chả buồn chết.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 9.

10. Sao trông cảm giác cứ như ảo lòi thế nhỉ.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 10.

11. Tinh tế quá, ngồi giữa xong không cho dựa?

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 11.

12. Rồi, giống tình yêu của crush với tôi rồi đó.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 12.

13. Cái biển cắm vào để cho mọi người biết là hết đường.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 13.

14. Chân tôi mà chạm nhẹ cái là thôi xong.

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 14.

15. Chắc bác làm cái này bị lé rồi

Những ý tưởng chả hiểu là vui tính hay chọc giận của các nhà thiết kế trường làng - Ảnh 15.


https://gamek.vn/nhung-y-tuong-cha-hieu-la-vui-tinh-hay-choc-gian-cua-cac-nha-thiet-ke-truong-lang-20220223191455942.chn