Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng

DS  - Theo Pháp luật và bạn đọc | 26/10/2021 09:22 PM

 
  thích

Không phải cái gì trên giấy tờ là OK thì đem ra thực tế đều ngon nghẻ cả.

1. Tôi không rõ tắt cái này đi như thế nào nữa.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 1.

2. Cánh cửa không bao giờ được mở ra, kể cả là tương lai gần hay xa.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 2.

3. Trông chẳng thấy dũng mãnh hay đáng sợ chỗ nào nữa.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 3.

4. Mọi người hỏi vì sao tôi mặc áo kín mà vẫn bị ướt, và đây là lý do này.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 4.

5. Cái ghế ngồi công viên trông khá ổn đấy, nhưng cái này là do ông thiết kê vòi nước đúng không?

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 5.

6. Vì sao người ta lại nghĩ đặt gương ở đây là hay vậy?

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 6.

7. Giỏi quá mấy ông làm bình, giờ nhìn mực nước bên trong kiểu gì nào?

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 7.

8. Khuôn mặt này làm tôi hết muốn mua sản phẩm luôn.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 8.

9. Giờ mỗi lần lấy sách là lại vất vả vô cùng.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 9.

10. Mở có 2 cái cánh tủ thôi mà cũng đầy thách thức.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 10.

11. Thiết kế thân thiện với người khuyết tật quá nhỉ?

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 11.

12. Làm gì mà rủa người ta chết chóc dữ vậy nữa không biết.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 12.

13. Trông cứ như chui vào cái hang động nào để đi vệ sinh vậy.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 13.

14. Cánh cửa vô duyên hết sức luôn đấy.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 14.

15. Ông làm cửa với ông đặt toilet không bằng mặt bằng lòng nhau rồi.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 15.

16. Trông ở ngoài thì OK, nhưng dùng rồi mới vỡ lẽ là nó tệ.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 16.

18. Thiết kế cửa sổ hết cả nước chấm.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 17.

18. Trông cái xe sợ thật luôn đấy.

Những tác phẩm thiết kế nhìn thì tưởng ngon nhưng hóa ra trông lởm vô cùng - Ảnh 18.
Xem thêm:

thiết kế