Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man

Mẹ Sề  - Theo Helino | 27/07/2019 12:00 PM

Thế giới trong One-Punch Man muôn hình muôn vẻ, có rất nhiều loại người và quái vật khác nhau. Hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về họ trong bài viết này nhé!

Có cả hàng tá những sự thật thú vị đằng sau các anh hùngquái vật trong series manga/anime đình đám One-Punch Man mà có thể bạn chưa biết tới.

Cùng khám phá chúng trong bài viết này nào:

Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 1.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 2.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 3.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 4.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 5.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 6.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 7.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 8.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 9.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 10.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 11.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 12.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 13.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 14.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 15.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 16.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 17.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 18.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 19.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 20.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 21.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 22.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 23.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 24.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 25.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 26.
Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về các anh hùng và quái vật trong One-Punch Man - Ảnh 27.

Cre: Nguyễn Huỳnh Đạt / Group One Punch Man Việt Nam