Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá

DS  - Theo Pháp luật và bạn đọc | 10/01/2021 10:30 PM

Không phải tốn nhiều sức mà vẫn dứt điểm gọn gàng xong công việc, đó là phương châm và lẽ sống của những kẻ khôn ranh.

Trong bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta cũng cần những người sáng tạo. Mà nói về sáng tạo, nếu những người lười xếp số 1 đảm bảo không ai dám nhận mình số 2, bởi những kẻ này sẽ luôn tạo ra những phương pháp mới để bớt việc phải làm hoặc làm mọi thứ một cách nhanh nhất.

1. Việc nhẹ lương cao, hiệu quả cao luôn.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 1.

2. Dọn dẹp luôn là niềm vui.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 2.

3. Hiệu quả tương đương đầu bếp mà lại còn đậm chất công nghệ.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 3.

4. Tay đã bận thì đầu phải đỡ đần thôi.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 4.

5. Vừa được tiếng vừa được miếng.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 5.

6. Đến bao giờ xong thì xong, vừa nhàn vừa khỏe.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 6.

7. Một chút thông minh là xong việc khó hết rồi.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 7.

8. Vừa nằm khểnh lại vừa mang tiếng chăm được con, anh mà thông minh nhì thì không ai dám xếp nhất.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 8.

9. Hầu cậu quý tử chưa bao giờ dễ đến thế.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 9.

10. Vừa đỡ tốn công rửa lại vừa tiết kiệm, cứ thế mà tiếp tục phát huy.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 10.

11. Nếu có con đường ngắn hơn thì tại sao phải đi đường vòng làm gì?

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 11.

12. Có thằng đệ như thế này thì đỡ quá.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 12.

13. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể làm hết.

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 13.

14. . Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy

Những sáng kiến theo kiểu cái khó ló cái khôn của những kẻ láu cá - Ảnh 14.