Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/05/2022 09:20 PM

Đâu phải ai cũng dám bỏ tiền ra cho những món đồ này.

1. Đến tối thì làm sao mà đỡ.

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 1.

2. Buồn buồn có khi hút nhiều hơn.

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 2.

3. Mùa dịch có cái này khử khuẩn thì max ping thật. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 3.

4. Đúng là điểm kết, đúng là chấm hết. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 4.

5. Trông có bá vương không, nhưng mà ai dám ngồi. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 5.

5. Mệt quá, chịu rồi. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 6.

6. Hấp dẫn đúng không, nhưng mà đâu có hợp?

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 7.

7. Khóc hết nước mắt. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 8.

8. Rồi thì cũng phải hợp lý chứ, thế nào sao ổn. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 9.

9. Thôi chịu không dám trượt đâu. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 10.

10. Chắc là cửa nhà mấy anh Nga ngố. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 11.

11. Đựng cục gạch thì chuẩn bài. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 12.

12. Trông kỳ vừa thôi bạn ơi. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 13.

13. Cá chết cũng là có lý do. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 14.

14. Chiến thần quá rồi. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 15.

15. Xin chết rồi đấy. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 16.

16. Cá tính quá rồi đấy. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 17.

17. Thật là hạnh phúc quá mà. 

Những món đồ giời ơi đất hỡi khiến người thích mua lắm cũng phải chùn tay - Ảnh 18.
https://gamek.vn/nhung-mon-do-gioi-oi-dat-hoi-khien-nguoi-thich-mua-lam-cung-phai-chun-tay-20220523223553455.chn