Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo

Hoàng Dũng - Gia Phong Tổ Quốc| 30/07/2022 09:44 PM

 
  thích

Kết quả dưới đây được cập nhật vào lúc 0h ngày 30/7/2022, tức sau 2 tuần mở cổng bình chọn Car Choice Awards 2022. Vị trí top 1 của hai hạng mục "Xe sang cho đại gia đình 2022" và "Xe sang cho gia đình nhỏ 2022" đều có sự thay đổi.

Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 1.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 2.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 3.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 4.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 5.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 6.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 7.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 8.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 9.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 10.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 11.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 12.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 13.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 14.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 15.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 16.
Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 17.


Những mẫu xe dẫn đầu các hạng mục Car Choice Awards 2022 sau 2 tuần bình chọn - Xe Nhật áp đảo - Ảnh 18.
https://autopro.com.vn/nhung-mau-xe-dan-dau-cac-hang-muc-car-choice-awards-2022-sau-2-tuan-binh-chon-xe-nhat-ap-dao-20220730055629494.chn