Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2022 07:18 PM

 
  thích

Làm được những pha như thế này thì đúng là các pha khó mà tin được thật.

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 1.

Bay thế nào lên được nhỉ?

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 2.

Già rồi vẫn nghịch là sao ta...

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 3.

Giỏi thế chứ lại!

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 4.

Đạp chân ga quá đà...

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 5.

Bác này tính đi đường tắt nhưng có vẻ sai thật rồi...

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 6.

Bọn này bơi giỏi quá chứ!

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 7.

Double kill

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 8.

Sao mấy ông này toàn luồn vào thế khó giỏi thế chứ?

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 9.

Chán...

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 10.

Ôi thú cưng ơi!

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 11.

Ai đã làm điều đó!

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 12.

Thế này thì thua thật

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 13.

Bốc đầu thế này thì đến dân tổ cũng thua

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 14.

Các bác này đỗ xe tài ghê!

Những hình ảnh trông đúng ảo không hiểu là đời thật hay dàn cảnh nữa - Ảnh 15.

Bác này cũng không thua ai!

https://gamek.vn/nhung-hinh-anh-trong-dung-ao-khong-hieu-la-doi-that-hay-dan-canh-nua-20220506191856477.chn