Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/01/2022 06:29 PM

Đúng là những thứ tréo ngoe chẳng đâu bằng mà, xui tận mạng đi mất thôi.

1. Vô địch mà chưa bao giờ buồn hơn.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 1.

2. Nào chúng ta cùng ướt nhẹp chứ sao nữa.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 2.

3. Trời đánh còn tránh miếng ăn, ấy thế mà...

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 3.

4. Chắc là đau lắm luôn đấy.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 4.

5. Sau đó? Không có sau đó.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 5.

6. Sao lại có quả tai nạn khó tả đến như thế này chứ.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 6.7. Dù tai nạn nhưng vẫn phải sang!

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 7.

8. Là đàn ông, anh đã quen phải mạnh mẽ. Giờ muốn yếu đuối được dựa vào người khác nhưng có vẻ đời không cho anh yếu.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 8.

9. Khi bạn cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 9.

10. Sau giây phút sung sướng là những giây phút sấp mặt mà không hiểu vì sao.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 10.

11. Đời không cần xô để anh tự nhảy.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 11.

12. Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang, cười xong phút trước phút sau người cười.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 12.

13. Người lạ ơi xin cho giúp tôi mượn bờ trán, tựa đầu gục ngã vì người nặng quá.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 13.

14. Trông có chán không cơ chứ.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 14.

15. Vồ ếch phiên bản ngã ngửa ra đằng sau.

Những bức hình nhìn là thấy xui sắp mặt dù mới chỉ là đầu năm - Ảnh 15.