Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời

Ds  - Theo Nhịp Sống Việt | 13/02/2020 09:14 PM

Bình thường thì lũ bạn thân hay làm những trò đểu giả, nhưng thỉnh thoảng chúng nó cũng tốt bụng thật sự.

Trên đời này, ai mà chẳng có vài đứa bạn thân. Bình thường thì chuyện gì thân ai nấy lo, nhưng một khi có chuyện thì tình bạn mới thực sự được thử thách. Có thể lấy ví dụ như giống như 14 tình huống dưới đây, nếu lũ bạn thực sự làm được điều này cho bạn thì xin chúc mừng, bạn đã có những người bạn cực kỳ tốt rồi đấy.

1. Thiên tài bất hảo hay bất lương đến mấy thì cũng vẫn luôn giúp đỡ bạn bè thế này.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 1.

2. Bạn mình đẹp chứ ai đẹp đâu mà phải lo nghĩ nhiều.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 3.

3. Đi đâu thì cũng phải có đôi có cặp, kể cả trong bất kỳ tình huống nào.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 5.

4. Chẳng cần ngôn ngữ hay mật mã tín hiệu gì, cứ nhìn giầy là hiểu ngay vấn đề.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 7.

5. Có tán được gái thì phải nhớ mời bạn một chầu mới gọi là phải.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 9.

6. Nghĩ cho bạn một tí, nó đẹp thì mình cũng được thơm lây chứ sao.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 11.

7. Hội bạn thân thì không bao giờ có chuyện dìm hàng, chỉ có tôn bạn lên mà thôi.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 13.

8. Bạn mà ngại thì không sao đã có tôi làm trò cho đây, không ai cười đâu mà phải sợ.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 15.

9. Đến cái bánh bé tí còn bẻ đôi được nữa là cây bút chì.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 17.

10. Chưa đủ bảnh thì cứ bảo để tao lấy thêm góc cao nữa.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 19.

11. Có thằng bạn tán gẫu bình luận cùng cũng vui, chứ xem một mình mà không có cạ thì chán lắm.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 21.

12. Vẫn chưa êm thì để bọn này xích lại cho chú khỏi mỏi nữa.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 23.

13. Chuyện vui còn giúp được nữa là khi buồn.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 25.

14. Đây mới đích thực là siêu anh hùng giữa đời thực đây này.

Những bằng chứng cho thấy những đứa bạn tốt vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 27.