Thông tin mới về Như Lai Phật tổ

CẬP NHẬT Thứ sáu, 04/10/2019 14:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Lý do Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại nhưng không thể trở thành người đứng đầu Lý do Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại nhưng không thể trở thành người đứng đầu 04/10/2019 14:00

Đường Tăng là một người bất tài, đi đến đâu là bị yêu quái lừa bắt đến đấy, tại sao Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại lại phải chịu đi theo hộ tống?

Tin mới