Thông tin mới về nhà khoa học

CẬP NHẬT Chủ nhật, 03/12/2023 15:31

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Phát hiện cổ vật hơn 300.000 năm tuổi, các nhà khoa học bối rối không thể giải thích về kích thước Phát hiện cổ vật hơn 300.000 năm tuổi, các nhà khoa học bối rối không thể giải thích về kích thước 08/07/2023 12:58

Thứ công cụ hơn 300.000 năm tuổi đã được phát hiện trong lớp trầm tích thời tiền sử ở Anh.

Tin mới