Thông tin mới về Ngũ Hổ Tướng

CẬP NHẬT Thứ tư, 16/03/2022 21:31

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Đây là vị tướng hoàn hảo nhất trong Ngũ hổ tướng nhưng có ý kiến cho rằng là cái gai trong mắt Lưu Bị Đây là vị tướng hoàn hảo nhất trong Ngũ hổ tướng nhưng có ý kiến cho rằng là cái gai trong mắt Lưu Bị 16/03/2022 21:31

Lưu Bị từng sở hữu hai quân sư Ngọa Long – Phượng Sồ và Ngũ hổ tướng nhưng vẫn không có được thiên hạ.

Tin mới