Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng "búp bê" Sevenbaby

Mặt Trứng  - Theo Helino | 21/02/2019 10:00 AM

Gái Xinh
Gái Xinh

MMORPG

24/01/2019 NCB: VNG NPH:

Sevenbaby đúng là nhìn ngọt như đường có khác.

Vẻ mặt trong sáng, ngây thơ như một thiên thần, Sevenbaby nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý trong những lần xuất hiện. Mà nào chỉ có khuôn mặt ăn tiền, cô nàng này còn cực kỳ nóng bỏng và sexy trong những bộ trang phục gợi cảm của mình.

Thế mới bảo đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhìn mặt Sevenbaby, chẳng ai nghĩ cô nàng được coi là thiên thần nội y đâu. Nhưng khi chiêm ngưỡng bộ ảnh dưới đây thì bạn sẽ hiểu biệt hiệu của cô nàng gái xinh này đấy.

Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 1.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 2.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 3.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 4.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 5.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 6.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 7.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 8.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 9.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 10.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 11.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 12.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 13.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 14.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 15.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 16.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 17.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 18.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 19.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 20.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 21.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 22.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 23.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 24.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 25.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 26.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 27.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 28.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 29.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 30.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 31.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 32.
Ngây thơ và hoang dại giữa trời xanh nắng vàng cùng búp bê Sevenbaby - Ảnh 33.