Thông tin mới về ngân hàng máu

CẬP NHẬT Thứ hai, 12/09/2022 12:35

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Câu chuyện về Charles Richard Drew - Nhà khoa học khởi xướng ngân hàng máu, cứu sống hàng triệu người Câu chuyện về Charles Richard Drew - Nhà khoa học khởi xướng ngân hàng máu, cứu sống hàng triệu người 12/09/2022 12:26

Phát minh vĩ đại của Charles Richard Drew đã trực tiếp góp phần cứu sống hàng ngàn sinh mạng trong Chiến tranh thế giới thứ II, và tiếp tục đóng góp cho công cuộc cứu người của toàn bộ nền y học thế giới sau này.

Tin mới