Nếu smartphone biến mất, hàng trăm triệu người sẽ không thể tiếp cận internet

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/11/2017 06:02 PM

Nghiên cứu mới đây của Statista ở 13 quốc gia cho thấy, người dùng tại Ấn Độ và Indonesia chỉ sử dụng smartphone để truy cập internet.

Digital Divide (khoảng cách số hay phân chia kỹ thuật số) được hiểu nôm na là tình trạng bất bình đẳng kinh tế và xã hội do sự ảnh hưởng từ khả năng truy cập và sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông. Nói cách dễ hiểu hơn, đây là sự phân chia giữa những người có điều kiện sử dụng máy tính và mạng internet và những người không được tiếp cận.

Đây cũng chính là tình trạng chung trên toàn thế giới giữa các nước phát triển và chưa phát triển. Việc được tiếp cận với khoa học công nghệ, nhất là mạng internet rất có thể là một lợi thế để bạn thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, truy cập Internet được xem là một quyền của con người trong thế giới phát triển nhưng nó lại không tồn tại ở rất nhiều quốc gia đang phát triển.

Ở Mỹ, internet hầu như có mặt tất cả mọi nơi, từ nhà riêng của mỗi người, trường học cho đến quán cà phê hay thư viện. Ở các nước đang phát triển, mọi người được phép dùng mạng thoải mái trên tất cả các thiết bị. Tuy nhiên với các nước chưa phát triển thì lại khác, họ chủ yếu truy cập mạng internet qua smartphone. Chính vì vậy, nếu không có điện thoại thông minh, sẽ có hàng triệu người không tiếp cận được với internet.

Từ biểu đồ mà Statista nghiên cứu cho thấy, phần lớn người dân Ấn Độ và Indonesia chỉ sử các thiết bị smartphone để truy cập mạng internet. Điều quan trọng cần lưu ý là các nghiên cứu này diễn ra trên 13 quốc gia, nhưng dữ liệu từ Ấn Độ và Indonesia là 2 nước đặc trưng cho thị trường châu Á và châu Phi.