Thông tin mới về MSI 2023

CẬP NHẬT Thứ bảy, 10/06/2023 10:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
'Check var' trận T1 - Gen.G, hóa ra T1 là 'chân mệnh thiên tử' của MSI 2023 'Check var' trận T1 - Gen.G, hóa ra T1 là 'chân mệnh thiên tử' của MSI 2023 15/05/2023 15:30

Trận T1 - Gen.G xuất hiện lỗi nặng nhưng lại khiến cộng đồng thêm tin vào khả năng vô địch MSI 2023 của T1.

Tin mới