Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về

RED  - Theo Helino | 30/05/2019 11:59 PM

Tổng hợp một số những PG xinh xắn tại triển lãm máy tính lớn nhất thế giới Computex 2019 này.

Bên cạnh những sản phẩm công nghệ đỉnh cao thế giới được giới thiệu cho người dùng bao gồm công việc, giải pháp kinh doanh và cả game thủ thì như thường lệ Computex 2019 cũng quy tụ khá đông đảo dàn gái xinh đóng vai trò PG, giúp các màn trưng bày đồ đạc được 'đi vào lòng người' hơn.

Và sau đây là chùm ảnh tổng hợp một số những PG xinh xắn tại triển lãm máy tính lớn nhất thế giới Computex 2019 này:

Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 1.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 2.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 3.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 4.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 5.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 6.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 7.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 8.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 9.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 10.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 11.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 12.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 13.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 14.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 15.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 16.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 17.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 18.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 19.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 20.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 21.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 22.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 23.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 24.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 25.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 26.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 27.
Một vòng các em gái xinh đẹp tại Computex 2019: Chỉ muốn ngắm mãi không về - Ảnh 28.