Thông tin mới về MonsterVerse

CẬP NHẬT Chủ nhật, 17/11/2019 10:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Nếu đặt Kong đối đầu với King Ghidorah, liệu Vua Khỉ Đột có cửa thắng không? Nếu đặt Kong đối đầu với King Ghidorah, liệu Vua Khỉ Đột có cửa thắng không? 27/09/2021 09:00

Điều gì sẽ xảy ra nếu Kong đối đầu với Ghidorah trong MonsterVerse?

Tin mới