Thông tin mới về món ăn ngon

CẬP NHẬT Thứ bảy, 02/10/2021 11:49

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Loài sóc trở thành hình mẫu để Quân đội Mỹ học hỏi nhằm thiết kế robot trong tương lai Loài sóc trở thành hình mẫu để Quân đội Mỹ học hỏi nhằm thiết kế robot trong tương lai 02/10/2021 11:49

Khả năng tự ra quyết của robot một ngày nào đó có thể được mô phỏng theo loài gặm nhấm bé nhỏ này.

Tin mới