Thông tin mới về Mobile Game Asia 2015

CẬP NHẬT Thứ tư, 15/07/2015 00:35

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Tổng quan thị trường game mobile Việt Nam 2014 và nửa đầu 2015 Tổng quan thị trường game mobile Việt Nam 2014 và nửa đầu 2015 15/07/2015 00:35

Một cái nhìn tổng quát về một trong số những thị trường game đang phát triển với tốc độ rất nóng thời gian qua: Thị trường game mobile Việt Nam.

Tin mới