Thông tin mới về Might Guy

CẬP NHẬT Thứ tư, 15/11/2023 19:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Giả thuyết Naruto: Sakura sẽ mạnh đến mức nào nếu sử dụng được Bát Môn Độn Giáp giống Might Guy? Giả thuyết Naruto: Sakura sẽ mạnh đến mức nào nếu sử dụng được Bát Môn Độn Giáp giống Might Guy? 13/09/2018 00:00

Bạn đã bao giờ nghĩ đến một giả thuyết rằng Sakura trong Naruto cũng có thể sử dụng Bát Môn Độn Giáp và mạnh hơn cả Might Guy hay chưa?

Tin mới