Thông tin mới về Metal Gear Solid series

CẬP NHẬT Thứ sáu, 20/06/2014 12:07

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
30 phút demo của Metal Gear Solid V 30 phút demo của Metal Gear Solid V 20/06/2014 12:07

Bao gồm tất cả những gì được trình chiếu của Metal Gear Solid V tại hội chợ E3 2014 vừa qua.

Tin mới