Mê mệt khi ngắm "gái 1 con trông mòn con mắt" Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek

Mẹ Sề  - Theo Helino | 30/11/2019 03:00 PM

Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki là một trong những "gái một con trông mòn con mắt" của làng anime.

Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki là một bộ anime mới ra mắt không quá lâu và được thầu bởi studio nổi tiếng của Nhật Bản : J.C Staff. Nếu bỏ qua nhược điểm mà chỉ nhắc tới ưu điểm thì bộ anime này đưa ra một cuộc khảo sát về quan hệ của người thân trong gia đình. Chính phủ Nhật Bản đã tỏ ra có trách nhiệm trong việc xây dựng một mối quan hệ tốt giữa người với người, đó là đưa 2 người trong gia đình vào 1 trò chơi có tính tương tác cao nhằm làm cho mối quan hệ trong gia đình tăng lên.

Trong anime này, bà mẹ 1 con Oosuki Mamako vô cùng được yêu fan yêu thích. Mang danh là phụ huynh nhưng tâm hồn và thân xác thì như học sinh. Nhiều người còn khen ngợi Mamako chính là hình mẫu bà mẹ “super kawaii” quốc dân chỉ có trong truyện tranh và anime.

Dưới đây là bộ ảnh cosplay cô nàng "gái 1 con trông mòn con mắt" Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki do cosplayer HaneAme 雨波 - cosplay thể hiện:

Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 1.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 2.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 3.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 4.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 5.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 6.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 7.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 8.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 9.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 10.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 11.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 12.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 13.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 14.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 15.
Mê mệt khi ngắm gái 1 con trông mòn con mắt Oosuki Mamako trong Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougek - Ảnh 16.