Thông tin mới về máy tính chuột

CẬP NHẬT Chủ nhật, 03/02/2019 23:37

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Đây là chuột kiêm máy tính để bàn đầu tiên trên thế giới Đây là chuột kiêm máy tính để bàn đầu tiên trên thế giới 03/02/2019 23:37

Như một lẽ hiển nhiên, anh đặt tên nó là Máy tính Chuột.

Tin mới