Thông tin mới về Marshall D. Teach

CẬP NHẬT Thứ sáu, 17/06/2022 17:33

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Bất ngờ khi 3 Tứ Hoàng còn lại đều có mối liên hệ "đầy duyên nợ" với Shanks One Piece: Bất ngờ khi 3 Tứ Hoàng còn lại đều có mối liên hệ "đầy duyên nợ" với Shanks 17/06/2022 17:33

Thú vị là bây giờ 3 Tứ Hoàng còn lại đều có mối liên hệ với Shanks.

Tin mới