Thông tin mới về mangaka

CẬP NHẬT Thứ tư, 22/11/2023 15:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Ngắm loạt tốc kí siêu đẹp của các họa sĩ truyện tranh để biết Mangaka nào vẽ đỉnh nhất Ngắm loạt tốc kí siêu đẹp của các họa sĩ truyện tranh để biết Mangaka nào vẽ đỉnh nhất 10/09/2019 10:05

Bạn thích phong cách vẽ của mangaka (họa sĩ truyện tranh) nào nhất!

Tin mới