Thủy kính bát kỳ, họ thực sự là ai trong lịch sử? (Phần 2)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/02/2014 0:00 AM

Hỏa Phụng Liêu Nguyên
31/07/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Chúng ta hãy cùng với những nhân vật còn lại của Thủy kính bát kỳ trong bộ truyện tranh vô cùng nổi tiếng, Hỏa Phụng Liêu Nguyên.

Ở phần trước chúng ta đã điểm qua 4 nhân vật đầu tiên trong Thủy Kính Bát Kỳ - linh hồn của truyện tranh Hỏa Phụng Liêu Nguyên, những nhân vật được mệnh danh "có 1 người sẽ có cả thiên hạ". Lần này hãy cùng điểm qua những nhân vật còn lại, họ là ai, đóng vai trò gì trong lịch sử?

5. Ngũ Kỳ - Chu Du

Thủy kính bát kỳ, họ thực sự là ai trong lịch sử? (Phần 2) 1

Chu Du tên tự là Công Cẩn, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại đô đốc, nên được gọi là Chu Đô đốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó. Bên cạnh đó, Chu Du rất am hiểu âm luật, có vẻ ngoài hào hoa nên được xưng là Mỹ Chu Lang.

Thủy kính bát kỳ, họ thực sự là ai trong lịch sử? (Phần 2) 2

Con đường hưng nghiệp của ông bắt đầu khi Tôn Sách - bạn tâm giao từ nhỏ ly khai Viên Thuật, trở về Giang Đông xây dựng cơ đồ riêng cho mình. Lúc đó, Chu Du lập tức đem binh lương giúp Tôn Sách, theo Tôn Sách bắt đầu đánh dẹp các nơi. Đến lúc Tôn Sách bị ám sát qua đời, ông vẫn giúp đỡ Tôn Quyền hoàn thành nghiệp lớn với vô số chiến công. Tuy nhiên điều đáng tiếc là ông lại qua đời quá sớm ở tuổi 36 sau cơn bạo bệnh tại Ba Khâu, để lại một đất nước Đông Ngô cùng vô số hoài bão.

6. Lục Kỳ - Bàng Thống

Thủy kính bát kỳ, họ thực sự là ai trong lịch sử? (Phần 2) 3

Bàng Thống tự là Sỹ Nguyên, hiệu là Phượng Sồ, là mưu sĩ của Lưu Bị thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông thường được người đời sau so sánh là tài năng ngang với Khổng Minh, người sống cùng thời với ông. Bàng Thống được La Quán Trung miêu tả trong Tam quốc diễn nghĩa là "người mày rậm, mũi gồ, mặt đen, râu ngắn, hình dung xấu xí" tuy nhiên trong lịch sử có rất ít dẫn chứng về điều này.

Thủy kính bát kỳ, họ thực sự là ai trong lịch sử? (Phần 2) 4

Bàng Thống được tướng kế nhiệm Chu Du là Lỗ Túc viết thư giới thiệu với Lưu Bị và chỉ sau 1 cuộc đàm đạo, ông đã được Lưu Bị thừa nhận, phong cho làm Thị trung tòng sự, rồi ít lâu sau thăng ông lên chức Quân sư trung lang tướng, cùng cấp với Gia Cát Lượng. Ở bên Lưu Bị, Bàng Thống được ví như 1 nửa sức mạnh của quân Thục. Điều đáng tiếc là trong trận chiến ở Nhạn Kiều, ông trúng tên và tử trận, khi đó mới chỉ 36 tuổi.

7. Thất Kỳ - Khổng Minh

Thủy kính bát kỳ, họ thực sự là ai trong lịch sử? (Phần 2) 5

Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật. Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát Quái trận đồ, Liên nỏ, Mộc ngưu lưu mã. Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng - một dạng khinh khí cầu cỡ nhỏ) và món màn thầu. Thân thế Gia Cát Lượng được biết tới nhiều nhất qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng 1 phần bởi trong đó, tác giả La Quán Trung đã xây dựng ông như 1 hình tượng sở hữu đủ mọi thứ hoàn hảo nhất, từ mưu lược đến tính cách.

Thủy kính bát kỳ, họ thực sự là ai trong lịch sử? (Phần 2) 6

Ở bên Lưu Bị, ông đã góp 1 phần cực kỳ to lớn trong cơ đồ chung của nhà Thục, có thể nói nhà Thục phát triển trên con đường mưu lược của Khổng Minh. Những chiến công hiển hách nhất của ông có thể kể đến như trận Xích Bích, trận Tân Dã, không thành kế đuổi Tư Mã Ý,... Tuy nhiên sau khi Lưu Bị qua đời, Lưu Thiện lên ngôi mà không có chút thực tài, dẫn đến việc chững lại của nước Thục. Đến tháng 8 năm 234, do khó nhọc mà Gia Cát Lượng sinh bệnh rồi mất ngay trong chiến dịch Bắc Phạt lần thứ 6, lúc bấy giờ ông mới 54 tuổi, được phong tặng là Trung Vũ Hầu người đời thường gọi là Gia Cát Vũ Hầu. 30 năm sau, Lưu Thiện đầu hàng Ngụy, nước Thục diệt vong.

8. Bát kỳ - ?

Thủy kính bát kỳ, họ thực sự là ai trong lịch sử? (Phần 2) 7

Cho đến giờ nhân vật bát kỳ trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên vẫn chưa được Trần Mưu tiết lộ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều dự đoán về nhân vật này, chúng ta có thể kể ra 1 số cái tên như: Tư Mã Ý? Lục Tốn? Hoàng Nguyệt Anh? Từ Thứ? ... hoặc có thể đó chỉ là 1 nhân vật hư cấu giúp mạch truyện hấp dẫn hơn như Viên Phương.