Loạt phim Siêu anh hùng Marvel bất ngờ lộ diện Phase 4, toàn phim lạ

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/05/2015 07:29 PM

Hiện tại vẫn chưa rõ tính thật hư của đoạn trailer này, 15 cái tên đều là những tựa phim Marvel lạ, không hề có các phần Iron Man, Captain America, Thor hoặc Avengers tiếp theo.

Chúng ta chưa được xem bộ phim nào của Marvel Cinematic Universe giai đoạn 3 (Phase 3), thậm chí là phase 2 phải tới tháng 7 này mới kết thúc bằng phim Ant-Man, nhưng có lẽ Marvel đã lên sẵn kế hoạch cho các giai đoạn tiếp theo, bao gồm cả Phase 4. Trên đây là video ngắn mới bị rò rỉ vài ngày nay liệt kê 15 bộ phim của MCU phase 4, toàn là những tựa phim lạ.

Hiện tại vẫn chưa rõ tính thật hư của đoạn trailer này, 15 cái tên đều là những tựa phim lạ, không hề có các phần Iron Man, Captain America, Thor hoặc Avengers tiếp theo. Nếu như thông tin này là đúng thì có thể ở các giai đoạn về sau, Marvel sẽ không chỉ tập trung vào các siêu nhân ở trái đất mà sẽ mở rộng ra các đa vũ trụ khác, và 15 có thể chưa phải là con số cuối cùng mà còn thêm nhiều phim khác nữa. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có thông tin cụ thể hơn về các dự án phim này.

12/2019 -- Red Velvet

redvelvet.

2/2020 -- IcePack: Origins

1 tqBPTlUXo6ABDo7_JReHeg.

5/2020 -- War Thunder: Thunder War (Nhìn logo rất giống với những phần Captain America trước)

1 zro4rcALu_IaYoFgtyKaBA.

12/2020 -- Tiger-mom

1 V4oSJUMr-v-s3Tfg43ygVQ.

4/2021 -- Stranger: Danger (Thor?)

1 VJuAiXrlaDy5UDXVc2Q_dA.

10/2021 -- The Comptroller: First Quarter (Hulk?!)

1 cxkU8FFhkl30a1hg9h635A.

11/2021 -- The Astounding Icepack: Year One

1 oewCW-ylhwd6rOcA8ubkhw.

12/2021 -- Judge: Judgement

1 9_LXgwOLT8SVh4BEuvJcZg.

2/2022 -- Dr. Deception, D.D.S

1 vp-dcSwrzYCtw2lf3Lxtxg.

5/2022 -- Spatula (Spider Man?)

1 Udccqw--zBCRHIyg7IgXZw.

6/2022 -- The Jeffersons

1 0lWFlzbN-iB_1nemRVEJuA.

10/2022 -- Rabbi Killerman

1 CnlJNJac2L2Vt0J2Kk4C3g.

1/2023 -- Icepack Begins: Dawn of The Restart

1 xUMFNTEY-vMoGJ4usFU7BQ.

8/2023 The League of Women Voters

1 tuO8AD5KTWhkZUnwd3O-GQ.

11/2023 Penultimates: Before Armageddon: Part III of IV (Avengers?)

1 oPBtvyE4kzZezUTvjvzF_g.

 (Tham khảo Tinh Tế)

>> Xem lại mọi phim siêu anh hùng Marvel trong... 15 phút