Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/01/2016 05:00 PM

Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới".

Thú vui sở thích sưu tập anime/manga đối với một thanh thiếu niên ở Châu Á có lẽ không phải là điều quá đặc biệt, bởi chúng ta vốn được tiếp xúc với nền văn hóa này từ rất sớm, nhưng đó là chuyện không dễ dàng đối với các nước phương Tây do xa cách về mặt địa lí lẫn khác biệt tổng thể văn hóa nói chung. Tuy nhiên đối với trường hợp của anh chàng có nickname Melonpan thì tất cả sự khác biệt đó chẳng là gì, thậm chí anh còn được mệnh danh "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới" bởi có bộ sưu tập lớn, và hơn hết là vô số những bức ảnh có phần thái quá để thể hiện sở thích của mình, nhưng đã là sở thích thì chẳng ai có quyền phán xét cả, đặc biệt là ở các nước tự do phát triển ở phương Tây.

Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"
Bái lạy với chùm ảnh của "Thanh niên cuồng anime/manga số 1 thế giới"

 

Cực choáng với căn phòng riêng của nữ game thủ có tới 4,600 trò chơi