Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/01/2022 10:21 PM

Giữ đồ kiều này thì đảm bảo sẽ không bao giờ có thể bị giật mất được.


1. Lấy được cuộn giấy mà tốn biết bao nơ-ron thần kinh thì thôi mua cuộn mới cho xong.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 1.

2. Đen cho ông trộm nào vớ phải chủ xe cẩn thận như thế này.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 2.

3. "Mình đã nghèo mà có đứa còn nghèo hơn mình.", trộm said.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 3.

4. Gỡ được xe ra khỏi cây cũng là lúc cảnh sát tới.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 4.

5. Chắc chưa kịp thăng hoa với thành quả thì đã thăng thiên vì 9 vạn cái khóa.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 5.

6. Trộm sẽ phải ngồi ngay ngắn lạy chủ xe.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 6.

7. Gian nan như con đường gõ cửa trái tim em.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 7.

8. Chỉ có trên răng, dưới đôi dép nên lúc nào cũng phải giữ hẳn hoi.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 8.

9. Cách bố mẹ thường làm để tôi khỏi đánh bóng mặt đường.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 9.

10. Cứ nghĩ tới khoản bóc hết nilon ra mới chạm được tới ổ khóa là lũ trộm muốn nản luôn rồi.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 10.

11. Có vệ sĩ trăn bên cạnh thì khỏi cần khóa làm gì cho mất thời gian.

Loạt ý tưởng giữ đồ bền lâu khiến lũ trộm nhìn thấy cũng đành chạy dài - Ảnh 11.