Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười

DS  - Theo Helino | 19/01/2020 11:02 PM

Những người lười thường được đánh giá là những người thông minh nhất. Bởi khi cơn lười biếng lên tiếng thì họ thường nghĩ ra rất nhiều ý tưởng độc đáo để tiết kiệm sức lực.

Trong bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta cũng cần những người sáng tạo. Mà nói về sáng tạo, nếu những người lười xếp số 1 đảm bảo không ai dám nhận mình số 2, bởi họ luôn phải sáng tạo ra những phương pháp mới để bớt việc phải làm hoặc làm mọi thứ một cách nhanh nhất.

1. Khi đã lười thì mặt đành làm giá đỡ điện thoại tạm thời.

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 1.

2. Từ khi nghĩ ra cách nối ống mút là bất chấp mọi khoảng cách luôn.

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 2.


3. Vừa nằm khểnh lại vừa mang tiếng chăm được con, anh mà thông minh nhì thì không ai dám xếp nhất.

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 3.


4. Tay đã bận thì đầu phải đỡ đần thôi.

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 4.


5. Không biết ai mới là sen, ai mới là boss đây?

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 5.


6. Đến bao giờ chúng ta mới chịu buông tha cho nhau?

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 6.


7. May mà sen lười không thì cả đời boss cũng không có cơ hội để biết trượt patin là gì đâu.

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 7.


8. Không biết tôi làm mẹ chúng nó hay làm culi nữa?

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 8.


9. Vừa đỡ tốn công rửa lại vừa tiết kiệm nước rửa bát, cứ thế mà tiếp tục phát huy.

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 9.


10. Nếu có con đường ngắn hơn thì tại sao phải đi đường vòng làm gì? Nếu để ở đây cũng được thì cớ sao phải mang ra thùng rác cho mệt thân?

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 10.


11. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể tựa cả ngày.

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 11.

12. Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời, sen mà đã lười thì boss đành chăm thôi.

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 12.


13. Nào ai có luật phải bắt buộc đi bằng hai chân nào?

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 13.


14. Mất công tắm rửa thì ta rửa luôn bát đũa một thể.

Loạt sáng kiến tiết kiệm sức tối đa của những kẻ siêu lười - Ảnh 14.

(Nguồn: A.C)